Monthly Archive for Aralık, 2012

4+4+4 Eğitim Sisteminin Etkileri

Aşağıda okuyacağınız metin, 24-25 Kasım 2012 tarihlerinde düzenlenen Eğitim Kurultay’ında “4+4+4 Eğitim Sisteminin Etkileri” başlıklı Panelde zaman kısıtlaması nedeni ile çok özet olarak sunulabilmiştir.

Eğitim Kurultayını düzenleyenlere, hazırlıklarına katkıda bulunanlara ve sunum yapanlara hem bu saygın çabaları, hem de bana “4+4+4 Eğitim Sisteminin Etkileri” başlıklı panelde düşüncelerimi sizlere açıklama olanağını verdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

İlköğretim ve ortaöğretimin dörder yıllık kademelere bölünmesi, ders programlarının ve içeriklerinin değiştirilmeye başlanmasının, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana çağdaş eğitimcilerin büyük bir özenle ve özveri ile inşa etmeye çalıştıkları çağdaş eğitim yapılanma çaba ve çalışmalarından çok ciddi bir sapmaya yol açacağını düşünüyorum. O nedenle de gelecek kuşakların eğitim kalitesine yönelik olarak ciddi endişeler taşımaktayım.

Her şeyden önce şu hususun altını çizmek isterim ki, çıkarılan yasa ile uygulamaya konulan bu yaklaşım, Millî Eğitim Bakanlığı’nın uzmanlarının pedagojik ve bilimsel nitelikli bir çalışmasının ürünü olmayıp tamamen bir politik ideolojinin ürünü olmuştur. Çünkü TBMM’ne sunulan metin, Millî Eğitim Bakanlığının uzman kadrolarının hazırlayıp Hükümet’e ve oradan da TBMM gelen bir tasarısı değildir. İktidar partisinin Grup Başkan Vekilleri tarafından verilen bir teklif metnidir. Millî Eğitim Bakanı ne teklifin görüşülmesi ne de sonrasında böyle bir yol ve yöntemin neden izlenmediğini benim izleyebildiğim kadar toplumu tatmin edici bir şekilde açıklamamıştır. Aslında konunun bu boyutu çok önemli olmakla birlikte, paneldeki süreyi verimli kullanabilmek için, bu konuya değinmeyeceğim. Konunun bu boyutunu incelemek isteyenler www.Hikmetulugbay.com/?p=276 adresinde yer alan yazıma bakabilirler.

Bugün sizlere çocukların geleceğine yönelik endişelerimi, Bakan’ın çeşitli görsel ve yazılı basında yer alan açıklamalarındaki bazı bilgileri esas alarak sunmaya çalışacağım.

Bakan, 6 Nisan 2012 tarihinde “32. Gün” Programında 4+4+4 yapılanmasına ilişkin bir soru üzerine “Aslında tüm dünyadaki uygulamalara baktığımızda eğitim sisteminin yapısı bu şekilde bölümlere ayrılmıştır[1]” şeklinde “4+4+4” ün adını açıkça söylemeksizin yuvarlak bir cevap vermiştir.

Doğrudur, eğitim sistemine ilişkin projeler hazırlanırken diğer ülkelerin deneyimlerinden de yararlanmak gerekir. Ancak bu çalışmalara temel alınması gereken husus ülke eğitimcilerinin yıllardır oluştura geldikleri ana yapıdır. Cumhuriyet’in kurulması sonrasında oluşturulan eğitim sisteminin gelişmesine yönelik çalışmalara da derhal başlanmış ve bu çalışmalar Millî Eğitim Şur’aları serisi ile yoğun bir şekilde ve bir bütünlük içinde sürdürülmüştür. Bu bağlamda ilköğretimin 8 yıl olmasına yönelik ilk çalışmalar da 1942 yılında başlamış ve aralıksız devam etmiştir. Bu sürece ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler www.Hikmetulugbay.com/?p=266 erişim adresindeki yazıma bakabilirler.

Bakan’ın yukarıya alınan cümlesi 4+4+4 uygulamasının dünya genelinde uygulandığı izlenimi yaratmaktadır. Durum gerçekten böyle midir buna kısaca göz atalım. Bunun içinde çok kapsamlı bir araştırma yapmaya gerek yoktur. Arama motorlarına “ilköğretim” (primary education) yazdığınızda karşınıza çıkacak birçok siteden wikipedia’yı ziyaret ettiğinizde geniş bir ülke yelpazesine ilişkin bilgilere ulaşırsınız. Ben bu bilgilerden bir bölümünü Tablo 1 de dikkatinize sunmak istiyorum. Tablo 1 in incelenmesinden de görüldüğü üzere, kaynak belgede yer alan ülkelerde ilköğretim süreleri önemli farklılıklar göstermektedir. Ancak süre genelde kesintisiz olarak 6-9 yıl arasında dalgalanmaktadır. Tablo 1 ayrıca çok önemli iki bilgiyi daha içermektedir. Bunlardan ilki, okula başlama yaşının genelde iki yıla yayılan bir esnek yapıda olduğu ve tek bir yılın dayatılmadığı ve hiçbir zaman başlama yaşının ay olarak belirlenmemiş olmasıdır. İkincisi ise, başlama yaşının ”Kuzey”deki ülkelerde 8 yaşa kadar yükseldiğidir. Bunun temel nedeninin de bu ülkelerde eğitim yapılan ayların çok önemli bölümünde sabah ve akşamüstü karanlığının çok uzun olması nedeni ile okula başlama yaşının çocuk psikolojisi göz önüne alınarak ileri yıllara ertelenmiş olabileceğini düşünüyorum.

Tablo 1

Çeşitli ülkelerde ilköğretim

Ülke adı Başlama yaşı Süre yıl
Avustralya

6-7

7

Brezilya

6

9

Kanada

5-7

6

Danimarka

6-8

9

Estonya

7-8

9

Finlandiya

7-8

9

Almanya

6-7

4 (Berlin ve Brandenburg 6 )

Macaristan

6-7

8

İzlanda

6-7

10

Hindistan

6

12 (3 yıl anaokulu, 4 yıl okul öncesi, 5 yıl ilkokul)

İran

6-7

6

İtalya

6-7

5

Malezya

7-8

6

Hollanda

6-7

6

Polonya

7-8

6

Suriye

6-7

9

İngiltere

5-6

6 (ilk 2 yıl birinci aşama, son dört yıl ilkokul)

İskoçya

4-5

7

Kaynak: Wikipedia, primary education sayfası

Konuya ilişkin değerlendirmelerime devam etmeden önce, A.B.D’deki ilköğretim yapılanmasına ilişkin olarak da kısa bir bilgi sunmak isterim. Bu bilgiler Görsel 1 dedir. Bu görselden de görüldüğü üzere, ABD’de ilköğretime başlama yaşı 6 olup, ilköğretime ilişkin süreler eyaletten eyalete 4 ile 8 yıl arasında değişiklikler gösterdiği görülmektedir. ABD’de bunun böyle olmasının temelinde de göçmenlerin oluşturduğu federal bir devlet olduğu için, her göçmen grup geldiği Avrupa ülkesindeki alışkın olduğu yapıyı kendi eyaletinde sürdürmek istemiş olabilir. Continue reading ‘4+4+4 Eğitim Sisteminin Etkileri’