Monthly Archive for Ağustos, 2012

Millî Eğitim Bakanlığı Genelge ile Kanun Değiştirebilir mi?

İlköğretim okullarının eğitime başlama tarihinin yaklaşmasına paralel olarak, basından da izlendiği üzere, bu yıl ilköğretime başlayacak öğrencilerin velileri ciddi bir sıkıntı içine düştüler[1]. Çünkü Millî Eğitim Bakanlığı, 30 Eylül tarihi itibariyle 66 ayını dolduracak çocukların kaydını otomatik olarak yaptığını açıklamıştı ve bu tavrını sürdürdüğü için de 66 aylık çocuklarını okula göndermeyecek ailelerin rapor almaları gerektiği söylene ve yazıla geldi. Millî Eğitim Bakanlığı’nın yasa gereği, 30 Eylül 2012 tarihinde 66 ayını dolduracak çocukları otomatik olarak okula kaydetme yetkisi var mı sorusuna bu yazıda yanıt aranacak ve velilerin içine düşürüldüğü açmazdan nasıl çıkabileceklerine yönelik düşüncelerim açıklanacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı 9 Mayıs 2012 tarihinde “12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar” için bir Genelge çıkarmıştır. Genelge’nin bir cümlesinde şu ifade yer almaktadır; “2012-2013 eğitim ve öğretim yılı için, 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 66 ayını tamamlayan tüm çocukların okul kayıt işlemleri e-okul sistemi üzerinden merkezi olarak yapılacaktır.[2]”  Genelge’de yer alan bu ifade görsel ve yazılı basına da yansımıştır. 11 Mayıs 2012 tarihli yazılı basında şu haber yer almıştır; Turgut Özal Üniversitesi öğrenci ve öğretim elemanları ile yaptığı görüşme sırasında, muhtemelen sorulan bir soru üzerine, “Okula başlama yaşının 66-72 ay arası olduğunu belirten Dinçer, bu yaş aralığında çocuklarının kayıtlarını yaptırmayan velilerden hesabını soracaklarını söyledi[3].”  Aynı bilgi, bir başka gazetenin internet ortamındaki sayısında ise daha ayrıntılı olarak şu şekilde yer almıştır; “’12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar Genelgesi’yle, ilköğretime başlama yaşını 66 ay olduğunu belirterek, ’66. aynı dolduran çocuğumuzu biz okula zorunlu olarak kayıt edeceğiz. Kayıt yaptırmayan veliye de bunun hesabını soracağız’ dedi. ‘Biz normal şartlarda 6 yaşında eğitime başlıyoruz diyoruz ama fiilen böyle değil. Pek çok ili kapsayan bir analiz yaptırdım bu kararları vermeden önce. Türkiye’de ortalama okula başlama yaşı 74-76 ay, geçtiğimiz dönemle alakalı. Gerçekte kanun, ’72 inci aydan itibaren başlayın’ demekle birlikte, yönetmelikte yapılan düzenleme ile eylülde başlayan okul için aralık ayı sonunda 72. ayını dolduran çocuklar kayıt yaptırırlar diye bir düzenleme yaptığımız için 69 uncu aydan itibaren yani 68 inci ayı doldurmuş, 69 aydan itibaren çocuklarımızı okula kayıt etmeye başlıyoruz, 84 aya kadar. Yani aşağı yukarı 16 aylık zaman farkı olan çocuklarımızı kaydediyoruz. Bunun ortalaması ise 74-76 aydır. Şimdi biz yeni bir düzenleme ile 66 ayı alt limit olarak belirledik. Yani 66 ayını dolduran çocuğumuzu biz okula zorunlu olarak kayıt edeceğiz. Kayıt yaptırmayan veliye de bunun hesabını soracağız. 66 aydan itibaren kayıt yaparsak ulusal düzeyde bir ortalama alındığınızda, ortalama 72 aya düşmeyi başarıyoruz.[4]” Görüldüğü üzere, burada Bakan, Yasa’nın hükmünü değil, hükmü yorumlayışlarını açıklamaktadır. Doğrudur, Bakanlar ve Bakanlıklar, yasaların hükümlerini yorumlayabilirler, ancak bu yorumların yasalara uygun olup olmadığı da hukuk devletlerinde yasal denetime açıktır.

Bu Genelge ile Bakanlık Teşkilatı’na verilen talimat, bana göre yasanın 3 üncü maddesi ile tam uyumlu değildir. Zira yasanın anılan madde hükmü aynen şöyledir; “Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.” Görüldüğü üzere, maddenin ilk cümlesi ile zorunlu ilköğretim çağı 6-13 yaş aralığı olarak belirlenmiştir. Dolayısı ile ilköğretime başlayacak çocuğun 6 yaşında olması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Yasa metni 6-13 yaş çağın ne zaman başlayıp biteceğini de açıklamıştır. Buna göre, okul çağının başlaması 5 yaşın bittiği yılın eylül ayı sonunda başlayacaktır. Bu noktada kritik soru 5 yaş ne zaman bitmiş olur sualidir. Bu sorunun yanıtı ise basit bir aritmetik hesabında yatmaktadır. Bu hesaplamayı doğrudan kendim yapmak yerine internet arama motorlarından teknik yardım alma yoluna gittim. Evrensel düşünceyi saptayabilmek için aramayı önce İngilizce dilinde yaptım ve birçok site yanında Cornell Üniversitesi’nin “age calculator”una rastladım. Bu yaş hesap makinesi, hesaplamak istediğiniz yaşı yıl olarak verdiği gibi ay ve gün olarak da vermektedir.  Bu hesap makinesi, siteye girdiğiniz günün tarihini esas alarak hesap yapıyor. Ancak, günün tarihini istediğiniz gibi değiştirerek de hesap yapabiliyorsunuz. Bu sitede 30 Eylül 2012 tarihini esas alarak birkaç hesaplama yaptım. Tablo 1 deki hesaplamaya göre, 30 Eylül 2006 tarihinde doğanlar 2012 yılının aynı ay ve gününde 6 yaşında olacaklardır. Dolayısı ile de 2012 yılında okula başlaması gereken çocukların 2006 yılındaki en son doğum günü 30 Eylül 2006 dır.

Tablo 1

Cornell Üniversitesi yaş hesaplama programına göre yaptığım ilk hesap

Gün Ay Yıl

30

09

2012

30

09

2006

0

0

6 yıl

   

Bu tür hesaplama için ülkemizde kurulu bir site var mı diye araştırdığımda ise, “KPSS Yaş Hesaplama Programı” ile karşılaştım. Bu sitede de aynı hesapları yaptım ve aynı sonuçları aldım. Her iki kurum da evrensel bilimsel hesaplamayı esas aldığı için aynı sonucu vermektedir. 

Çocuk 5 Ekim 2006 tarihinde doğdu ise Cornell Üniversitesi yaş hesaplama programı şu rakamları vermektedir; 5 yaş 11.9 ay veya ay cinsinden de 71.9 ay sonucunu vermektedir. Görüldüğü üzere, 5 Ekim 2006 tarihinde doğan bir çocuk için yaş “5” olarak gösterilmeye devam etmektedir. Buna göre çocuk 6 yaşa giden yolun 11 ay 25 günlük bölümünü yürümüştür ve ancak 5 Ekim 2012 günü 5 yaşını tamamlamış olarak 6 yaş 0 ay 0 gün konumuna ulaşmış olacaktır. Bu çocuğun yaşını Millî Eğitim Bakanı’nın hesapladığı gibi ay cinsinden yaparsak 71 ay 25 gündür ve Bakanlığa göre, 30 Eylül 2012 de okula başlaması gerekecektir. Continue reading ‘Millî Eğitim Bakanlığı Genelge ile Kanun Değiştirebilir mi?’