Monthly Archive for Temmuz, 2008

Cumhuriyet Kazanımlarına Sahip Çıkmamanın Sonuçları I

Orta öğrenim ve üzeri eğitim kurumları ile yazılı ve görsel basınımızda, Cumhuriyet’in kazanımlarının anlamı, birey ve ülke için değer ve önemi yeteri etkinlikle anlatılıp topluma mal edilemediği için, onlara sahip çıkıp geliştirme bilinci yeterince güç kazanamıyor, dolayısı ile de onları bilerek veya bilmeyerek tahrip etme çabasında olanlara gereken bireysel ve toplumsal tepki sergilenemiyor.
Bu yazıda, bu şekilde sahip çıkılmayan bir Cumhuriyet kurumunun amacından uzaklaşmasının topluma ve bireye maliyetleri üzerinde durmak istiyorum. Konuda geçmeden önce, bu konuyu yazmama neden olan gelişmeyi okurlarla paylaşmak istiyorum.
Şükrü Kızılot’un Hürriyet Gazetesi’ndeki köşesinde 6 Temmuz 2008 günü yer alan “Bunlar Patagonya’da mı hazırlanıyorlar” başlıklı yazısından bazı alıntılar yapmak istiyorum. Kızılot, aynı konuda 15 Haziran 2008 tarihinde de bir yazı yazmıştı.  Okurlar anılan yazıları okuduklarında yaptığım alıntılardan fazlasını da öğrenebileceklerdir.
Kızılot, 15 Haziran 2008 tarihli yazısında “…. 2008 yılında çıkan bir yasaya göre; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalarda ‘genel sekreter’ olabilmek için ‘zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmak’ koşulu aranıyor! (Bakınız 8 Şubat 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5727 sayılı yasa).” Yukarıya aldığım alıntıda yanlış yazılmamıştır, “mahkum olmamak” değil, “mahkum olmak” yasada yer almakta imiş!
Yine aynı kanunun bir diğer maddesinde ise şu ibare yer almakta olduğu belirtiliyor; “Bilamüsaade mecraların tarafeyn süddelerinde fetha ve mehaz küşat edenler ile süddeler üzerinde tarik ihdas eyleyenler …”
Bu konuda hemen düşüncemi ifade etmek isterim; Osmanlıca’yı veya Arapça’yı bilen okurlar dışında hemen hiçbir okurun Türkçe Sözlüğe bakarak bile bu cümleyi anlamaları pek de olası değildir. Bu cümleyi anlamadığınızda da yararlanabileceğiniz bir haktan yoksun kalabilirsiniz.  Ayrıca, yukarıdaki ifadenin Anayasa’nın 3 maddesindeki devletin “dili Türkçedir” ifadesinde yer alan Türkçe olmadığı da açıktır.  O nedenle Anayasa’nın 3 üncü maddesine aykırı olduğu savı ile dava açıldığında, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilme olasılığından söz edilebilir.
Kızılot’un 6 Temmuz 2008 tarihli yazısından da iki alıntı yapmak konuyu tanımlamaya yetecektir. 2 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/13385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli Özel Tüketim Vergisi tutarlarına ilişkin yayınlanan tabloda “yağlama yağları” olması gereken ibare “yağlama yağlan” olarak yer almıştır. Üstelik bir defa değil tam on sekiz kere.  Aynı yazıda Kızılot’un yer verdiği diğer bir hata da, Kamu İhale Kanunu’nun üçüncü maddesine iki ayrı yasa (5583 ve 5737) iki ayrı “k” bendi eklenmiş olmasıdır.
Bu ve benzeri gözlemlerinden sonra Kızılot, “Ne dersiniz, ‘Bunlar Patagonya’da mı hazırlanıyor?” diye sormakta haksız mıyız?” sorusunu yöneltiyor. Bana gör hiçte haksız değil! Continue reading ‘Cumhuriyet Kazanımlarına Sahip Çıkmamanın Sonuçları I’