Monthly Archive for Ocak, 2008

Çevre Kirliliği I

Ziyaret etmekte olduğunuz bilgi sunar siteme son aylarda sayıları 500’ü aşkın kişi, internet arama motorlarında yanıt aradıkları şu sorular nedeni ile konuk oldular; “çevremiz neden kirleniyor”, “doğal çevre neden kirleniyor” ve “dünyamız neden kirleniyor”. Öncelikle çevre duyarlı arayışları nedeni ile bu konukları kutlamak ve onlara teşekkür etmek  isterim.
Ülkemizde çevre duyarlılığı arayışlarına katkıda bulunabilmek ve kendi çevre bilinç ve bilgimi genişletebilmek için yaptığım incelemeleri ve derlediğim bilgileri toplumla paylaşan beş yazıyı bilgi sunar siteme koymuştum.  
O yazılardan bu yana da çevre kirliliği konusunda bilgilerimi arttırmaya yönelik okuma ve araştırmalarım devam etti ve bundan sonra da edecek. Gerek daha önceki yazılarımda yer alan bilgilerin bir bölümünü daha sistematik bir yapıda sunmak ve gerek yeni öğrendiğim bilgileri okurlarla paylaşmak üzere birkaç bölümden oluşacak bu yazı dizisini hazırlamaya karar verdim.
Başlarken, bir hususun altını çizmek isterim. Çevre kirlenmiyor! Çevre vahşice kirletiliyor. Çevreyi kirleten ise ne çevrenin kendisi, ne de hayvanlar. Çevreyi, bilinçli veya bilinçsiz davranışları ile sorumsuzca kirleten biz insanlarız. Bazı okurlar, çürüyen ağaç ve bitki artıklarının da saldıkları karbondioksit (CO2) ve metan gazı ile çevreyi kirlettiklerini hatırlatabilirler. Haklı da olurlar. Ancak, benim öğrendiklerime göre, bu kanaldan kaynaklanan kirlenmenin nedeni de doğanın kendisi olmaktan çok insanlardır. Zira, ormanlardaki ağaçların bakımına yeterli kaynağı ayırmayan insanlar, ağaçları zararlı sarmaşıklardan temizlememekte ve çürümeden önce değerlendirecek adımları zamanında atmamaktadırlar.  Buna rağmen ağaç ve bitki artıklarının çürümesinden kaynaklanan çevre kirliliği doğanın kolayca üstesinden gelebileceği çok düşük bir düzeyde kalmakta ve insanın yarattığı kirliliğin yanında ihmal edilebilir boyutta kalmaktadır. Hayvanların yarattığı kirliliğe gelince, onlar bedenlerinden doğal olarak attıklarının dışında hiçbir kirlilik yaratmamaktadır.  Onların bu kirletmeleri ile de doğa kolayca başa çıkmakta ve hatta onlardan yararlanmaktadır. Ayrıca hayvanlar doğa dengelerinin ayrılmaz bir parçasıdır ve doğanın dengesinin sürdürülmesinde çok önemli ve vazgeçilmez bir rol oynarlar. Ben hiçbir hayvanın yağ, deterjan, asit, maden oksitleri, plastik, petrol artığı ve petrol gibi maddeleri toprağa, suya ve havaya karıştırdıklarını görmedim ve duymadım. Continue reading ‘Çevre Kirliliği I’