Monthly Archive for Nisan, 2007

CO2 Cahilliğinden Kurtulmak II

Küresel ısınmanın insanlık için giderek ciddi bir yaşamsal sorun olacağına ilişkin düşüncelerimin bir bölümünü bu başlık altında daha önce yayınladığım yazımda sizlerle paylaşmıştım. O yazımda konu hakkında yeni bilgi ve verilere ulaştığımda konuyu yeniden ele alacağımı da belirtmiştim.
İlk yazımda yer alan bilgileri olabildiğince yinelemeksizin, bu arada öğrendiğim, yeni bazı bilgileri ve kaynaklarını sizlerle paylaşmak istiyorum.
Küresel ısınmanın temelinde tamamen insan faaliyetlerinin olduğu uzun yıllardan beri tartışmaya yer bırakmayacak açıklıkla ortaya çıkmış bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler çatısı altında yapılan ve hemen her ülkeden çok değerli bir çok bilim insanının katıldığı son çalışmaların sonuçlarına göre, insanlık küresel ısınma konusunda topluca ve bireysel olarak gerekli adımları çok kısa sürede atmaz ise, süreç geri döndürülemez noktaya ulaşacaktır.  BM raporuna göre, CO2 üretimi en geç 2020 yılına kadar çok ciddi boyutta azaltılabilirse küresel ısı ortalamasının 2100 yılına gelindiğinde 2 dereceden fazla artması önlenebilecektir. Eğer insanlık gerekli tavır ve yaşam tarzı değişikliğini kabul etmez ve mevcut alışkanlıklarını aynen sürdürmeye devam ederse 2100 de dünyanın ortalama ısısı korkulduğu gibi 6.4 derece artacağı ileri sürülmektedir(1).
İnsanlığın bireysel ve topluca atması gereken adımlardan bazılarını incelemeye başlamadan önce bazı temel verileri hatırlamakta fayda vardır. İnsanoğlu, tezek, çalı çırpı gibi ilkel yakıtların yanında, günde 10 milyon ton ham petrol, 12.5 milyon ton taş kömürü ve 7.5 milyar metre küp doğal gaz tüketmektedir(2).
Bu yakıtların tüketilmesi sonucunda üretilen bir çok yararlı mal ve hizmetlerin yanında çevre için zararlı yan ürünler de bolca ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birisi de CO2 tir. Söz konusu yakıtların kullanılması sonucunda 2004 yılında atmosfere salınan CO2 miktarları da Tablo 1 de yer almaktadır. Continue reading ‘CO2 Cahilliğinden Kurtulmak II’