Monthly Archive for Ocak, 2007

Petrol Aramalarında Kamu Şirketlerinin Önemi

  Günümüz dünyasında bir günde tüketilen ham petrol miktarı yaklaşık 85 milyon varildir. 2020 yılında bu rakamın 118 milyon varile çıkması beklenmektedir. Bu hedef, günlük petrol tüketiminin yüzde 40 a yakın artması demektir. Önümüzdeki on beş yılda bu düzeydeki üretim artışının büyük bölümünün OPEC üyelerinin üretiminden karşılanması beklenirken, başta Orta Asya ve Afrika olmak üzere diğer petrol potansiyeli olan coğrafyaların katkılarının da yükseltilmesine çalışılacaktır. O nedenle, Orta Doğu dahil dünyanın tüm petrol ve doğal gaz vaad eden coğrafyalarında şirketlerarası rekabet olduğu kadar devletler arası çekişmeler de giderek yoğunlaşacaktır.
  Ancak bu arada petrol dünyasının aklını ciddi biçimde meşgul eden bir konu daha vardır; petrol üretiminin ne zaman tavan yapacağı sorusudur bu. Petrol üreten ülkelerin her biri aynı anda üretim tavanı düzeyine gelmeyecektir, örneğin Norveç’in Kuzey Denizi’ndeki üretiminin 2004 de, Meksika’nın 2005 yılında bu noktaya gelmesi beklenirken, Nijerya’nın bu kritik çizgiye 2007 de ulaşacağı tahmin edilmektedir(1). Dünyanın bir bütün olarak üretim tavanı düzeyine 2010 civarında ulaşması beklenmektedir. Ancak bütün bu söylemler, olaylar verilerle somutlaşıncaya değin birer tahmin olmaktan öteye geçemeyecektir. Continue reading ‘Petrol Aramalarında Kamu Şirketlerinin Önemi’

Türk Petrol Kanun neler getiriyor ve neler götürüyor?

       Dünyanın ikinci petrol paylaşım çatışmalarını çok yoğun bir biçimde yaşadığı sürecin tam ortasında, iki komşu ülke biri bağımsız diğeri işgal altında, Türkiye ve Irak “Petrol Yasası” çıkarma deneyiminden geçmektedir. Türkiye, yasa görüşmelerini geçen hafta tamamladı ve onay için Cumhurbaşkanı’na sundu.  Irak’ta ise Meclis müzakereleri öncesinde yoğun bir görüşme, kulis ve pazarlıklar süreci yaşanmaktadır.
       T.B.M.M.’nde geçen hafta içinde, İçtüzüğün 91 inci maddesi çerçevesinde temel kanun müzakere yöntemi ile, hızla ve tartışmaya yeterli zaman ayırmadan görüşülen Kanun, Türkiye’nin petrol ve doğal gaz gibi iki önemli yer altı zenginliklerinin işletilmesine yönelik kurallarda çok köklü değişiklikler yapmıştır. Bu değişikliklerin anlamını doğru değerlendirebilmek için önce, 1954 tarihli Petrol Kanunu’ndan bu yana petrol dünyasında yer alan bazı temel anlayış ve kural değişikliklerini kısaca hatırlamak uygun olacaktır.

Continue reading ‘Türk Petrol Kanun neler getiriyor ve neler götürüyor?’

Havamız Neden Kirleniyor?

Bu başlık bir günlük gazetenin Ankara ekinde yer almıştır. Habere göre, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan bir raporda; “Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının, çok eski olması nedeniyle hava kirliliği yarattığı, bu araçların acilen yenilenmesi gerektiği[i]i” belirtilmiş. Aynı haberde, EGO Yetkilisi, Bakanlığın bu gözlemini; “Belediye’ye ait bin otobüsün trafiğe çıktığını, fakat Ankara’daki toplam araç sayısına bakıldığında, hava kirliliğinin EGO’ya ait otobüslerden kaynaklandığını söylemenin doğru olmayacağı” şeklinde yanıtlamıştır. Önce Çevre ve Orman Bakanlığı’nı kentimizin hava kalitesine yönelik bir rapor hazırlaması nedeni ile kutlarım. Ancak rapor hazırlanması yetmiyor. Kirlenmeyi önleyecek önlemlerin alınıp alınmadığını da sürekli denetlemek ve gerekli yaptırımları da uygulamak gerekiyor.

Evet Ankara’mızın havası yeniden giderek her yıl daha fazla kirlenmeye başladı. Bu kirlenmeden başta TBMM, Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, tüm kamu ve özel kurum, kuruluşlar ile bireyler olarak hepimiz ayrı ayrı ve birlikte sorumluyuz! Sorumluluk katsayılarımız da elbette birbirinden farklı. Continue reading ‘Havamız Neden Kirleniyor?’

Başlarken

Değerli Okurlar,
Ülkemiz ve dünya sorunlarına ilişkin görüşlerimi sizlerle zaman zaman paylaşageldim. Bunu katıldığım televizyon programları ile gazete ve dergilere yazdığım makaleler ile yapageldim.
Sizlere görüşlerimi ve değerlendirmelerimi daha düzenli olarak sunabilmek için bu web sayfasını açtım.
Sizlere sunacağım görüşlerimi konunun elverdiği boyutta verilere dayanarak yapmak niyetindeyim. Yeri geldiğinde de ülkemize ilişkin sunumlarımı dünya ölçeğinde önemli yeri olan ülkelerin o alanda yaptıkları ile karşılaştırmalı olarak vermeye çalışacağım.
Görüşlerimden elbette beğenmedikleriniz olabilecek. Bu gayet doğal. Ancak, bu beğenmediğiniz görüşlerim size konuya bir farklı boyuttan bakış açısı olarak bir nebze ışık tutabilir ve konuya ilişkin kendi bakış açınızı sorgulamanıza yardım edebilirse amacına ulaşmış olacaktır.
Sizlerle paylaştığım konulara ilişkin sizin değerlendirmeleriniz de benim için önem taşımaktadır. O görüşleriniz de benim kendi düşüncelerimi sorgulamama yardımcı olacaktır. O nedenle de yazılarımın bulunduğu sayfalara görüşlerinizi yazabileceksiniz. Yorumlarınızı, yazıların sonundaki ”yorum” kısa yolunu kullanarak ve o bölümden web sayfama kayıt olarak rahatlıkla yapabilirsiniz.
Sizlere, yazdıklarımı okumak için zaman ayırdığınız ve uygun gördüğünüz zaman ve konularda değerli gözlemlerinizi paylaşma nezaketini göstereceğiniz için şimdiden teşekkür ederim.
Yeni yılın ve yaşamın sizlere, ülkemize ve insanlığa barış, huzur ve güzellikler getirmesini diler, saygılar sunarım.

Hikmet Uluğbay